Δημιουργός - Άρης Κόκκας / Δημοσιογράφος του ειδικού τύπου του αυτοκινήτου