Δημιουργός - Μαρίνα Κρητικού / Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια