Δημιουργός - Λουΐζα Ιωαννίδου / Σχολική Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος