Δημιουργός - Νιόβη Χαραλαμποπούλου / Στέλεχος Τμήματος Marketing