Δημιουργός - Θεόδωρος Σημάδης/ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής