Δημιουργός - Ιωάννης Κ.Τριανταφυλλόπουλος Ε.Καθηγητής Ορθοπαιδικής