Δημιουργός - Χρυσάνθη Κυριακοπούλου Κοινωνικός Λειτουργός