Δημιουργός - Ζωή Λάσκαρη / Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας