Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος
Ορθοπεδικοί

Δείτε όλα τα άρθρα μου εδώ…

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

M.D. Ορθοπαιδικός Χειρουργός
M.Sc. Μεταπτυχιακό στα Μεταβολικά Νοσήματα Μυοσκελετικού
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Dr.Sc. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδακτορικό στις Λοιμώξεις του Μυοσκελετικού
F.E.B.O.T. Μέλος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας (Με εξετάσεις)
Ass. Professor Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

1. Αθλητικές κακώσεις
Αρθροσκοπική και ανοικτή χειρουργική όλων των αρθρώσεων (μικρών και μεγάλων) και των μαλακών μορίων (μυών, τενόντων, συνδέσμων)
2. Παθήσεις και χειρουργική του αρθρικού χόνδρου
Τεχνικές αποκατάστασης χόνδρου και μεταμοσχεύσεις χονδροκυττάρων
3. Παθήσεις των αρθρώσεων
Αρθροσκοπήσεις, Οστεοτομίες, Αρθροπλαστικές, Υλικά, Εμβιομηχανική.
4. Μεταβολικά νοσήματα των οστών
Μεταπτυχιακό και διπλωματική εργασία
5. Λοιμώξεις του μυοσκελετικού
Διδακτορικό και διατριβή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών.

Προπτυχιακή Εκπαίδευση

1988 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣ ΕΚΠΑ
1988-1994 Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (M.D.)
01/12/1994 Χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση – Ειδίκευση

1996-1997 Έμμισθος Ειδικευόμενος Βοηθός Γενικής Χειρουργικής
1998-2003 Έμμισθος Ειδικευόμενος Βοηθός Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
22/01/2004 Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας: Ορθοπαιδικής
2000-2004 Διδακτορική Διατριβή (Dr.Sc.)
1998- ATLS (Advanced Trauma Life Support)
2007- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sci.) στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό

1991 Elective in Cardiothoracic Surgery (1 μήνας)
2002 Clinical and Research Fellowship in Shoulder Surgery (6 μήνες)
2004 EFORT Traveling Fellowship (1 εβδομάδα)
2004-2005 Clinical Fellowship in Sports Orthopaedic Surgery (1 έτος)
2006 Visiting Orthop. Surgeon Shoulder Service, Emory University, Atlanta (2 εβδ/δες)
2016 Visting Orthop. Surgeon Knee Service, J. Cook University, Middlesbrough (2 εβδ/δες)

2. Διδακτικό έργο.

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2014 – Διδακτικό έργο ως μέλος ΔΕΠ στο Πρόγραμμα Μαθημάτων Ορθοπαιδικής στους Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

• Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα:

2014 – Διδακτικό έργο ως μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου στο Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»
2006 – 2010 Διδακτικό έργο ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα «Μικροχειρουργική και χειρουργική του άνω άκρου»

Β. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Διδακτικά βιβλία

2001 «Κακώσεις βραχιονίου πλέγματος». Στο: Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. ΔΕΠ Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκδόσεις Κωνσταντάρας. Αθήνα, 2001:185-191
2013 ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΝΑ Παπαϊωάννου. Φυσιολογία και παθολογία των αρθρώσεων.
Στο: Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, Γ. Π. Λυρίτης, 5η έκδοση, Αθήνα 2013. Σελ. 633-649. (Το βιβλίο αυτό διανέμεται στους φοιτητές του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»)
2013 Ν.Α. Παπαϊωάννου, Ι.Κ. Τριανταφυλλόπουλος. Πώρωση των καταγμάτων.
Στο: Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, Γ. Π. Λυρίτης, Hylonome publications, 5η έκδοση, Αθήνα 2013. Σελ. 103-106.
2016 Ι.Κ.Τριανταφυλλόπουλος, Σ.Π. Πνευματικάτος, Σ.Α. Στάση, Χ.Ν. Τζουγκρανα. Ορθοπαιδικές Δοκιμασίες στην Κλινική Πράξη. Εκδ. Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, 2016
2016 Δ. Πάλλης, Ι.Κ.Τριανταφυλλόπουλος. Διάχυτη ιδιοπαθής Σκελετική Υπερόστωση – DISH. Ελληνικό ίδρυμα Οστεοπόρωσης – ΕΛΙΟΣ. Εκδ. Υαλονόμη, 2016

• Διατριβές(επιτροπές)

Ολοκληρωμένες: 3
Σε εξέλιξη: 3

• Εκπαιδευτής σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

2014 – Στη συντονιστική επιτροπή και με τακτική συμμετοχή ως μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.): « Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» Εποπτεία 7 διπλωματικών εργασιών σε αντίστοιχους 7 μεταπτυχιακούς υποψήφιους.

2014 – Συμμετοχή ως μέλος ΔΕΠ στο Τακτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευομένων
της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νος. ΚΑΤ

3. Κλινικό / Εργαστηριακό έργο

1991 Εκπαίδευση στην Καρδιο-/Θωρακο-χειρουργική (1 μήνας)
University of South Alabama
1996-1997 Έμμισθος Ειδικευόμενος Ιατρός Γενικής Χειρουργικής (1 έτος)
Τζάνειο ΠΓΝ Πειραιώς
1997- 1998 Άμισθος Βοηθός γενικής Χειρουργικής (6 μήνες)
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
1998-2003 Έμμισθος Ειδικευόμενος Ιατρός Ορθοπαιδικής (5 έτη)
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
2002 Ειδίκευση στις Αθλητικές Κακώσεις και τη Χειρουργική του ΏμουΑγκώνος (6 μήνες)
University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA
2004-2005 Ειδίκευση στις Αθλητικές Κακώσεις και Χειρουργική των Μαλακών Μορίων (1 έτος)
Friarage Hospital and Duchess of Kent Military Hospital, N. Yorkshire, UK

4. Νοσοκομειακές και Πανεπιστημιακές θέσεις.

2016-σήμερα Επικ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΕΚΠΑ
2014- 2016 Λέκτορας Ορθοπαιδικής, ΕΚΠΑ
2012-2014 Έμμισθη Θέση Διευθυντή Ορθοπαιδικής Ν. Metropolitan
2005- 2012 Έμμισθη Θέση Επιμελητή Ορθοπαιδικής N. Metropolitan
2004-2005 Έμμισθη Θέση Ειδικευμένου Ορθοπαιδικού στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας (NHS) (Specialist Orthopaedic Registrar – Middle Grade)

5. Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο.

• Μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών: 4
• Μέλος ελληνικών επιστημονικών εταιρειών: 9
• Οργάνωση ελληνικών συνεδρίων: 15
• Οργάνωση διεθνών συνεδρίων: 4
• Οργάνωση μαθημάτων ή κλινικών δραστηριοτήτων: 1

6. Ερευνητικό, συγγραφικό, συντακτικό και εκπαιδευτικό έργο.

Ερευνητικό έργο

1990-1991 Παρασκευαστής στην Αίθουσα Ανατομών Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (1 έτος)
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
2001 Σεμινάριο Μικροχειρουργικών Τεχνικών (3 μήνες)
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος
2002 Εργαστηριακή Έρευνα στις Αθλητικές Κακώσεις (6 μήνες)
University of North Carolina, USA
2004-2005 Πτωματικές & Κλινικές Μελέτες στη Χειρουργική Αθλητ. Κακώσεων (1 έτος)
University of Middlesbrough, United Kingdom
2000-2002 Πειραματική μελέτη στον αρθρικό χόνδρο (2 έτη)
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, ΕΚΠΑ
2006- σήμερα Πειραματικές μελέτες στον αρθρικό χόνδρο και υποχόνδριο οστό.
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, ΕΚΠΑ
2014-σήμερα Επιδημιολογικές μελέτες στα μεταβολικά νοσήματα των οστών
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, ΕΚΠΑ
2014-σήμερα Επιδημιολογική μελέτη παραμορφώσεων σπονδυλικής στήλης
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, ΕΚΠΑ

Συγγραφικό, Συντακτικό, Εκπαιδευτικό Έργο

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 30
1ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 5
2ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 7
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 6
ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ: 12
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ: IF 41,7
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ: IF 2,31
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: Citations 163

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ: 40
1ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 12
2ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 18
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 3
ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ: 7

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ: 1
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΑ: 1
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: 14
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: 25
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: 28
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΕΙΩΝ: 18

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: προφορικές: 17 αναρτημένες: 14
Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια: προφορικές: 19 αναρτημένες: 34
Διαλέξεις- εισηγήσεις: διεθνείς: 5 ελληνικές: 115
Συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες: διεθνείς: 1 ελληνικές: 2
Προεδρείο: διεθνείς: 1 ελληνικές: 7
Εκπαιδευτής: διεθνείς: 1 ελληνικές: 8
Κριτής – Βαθμολογητής εργασιών: διεθνείς: 0 ελληνικές: 2

7. Εθελοντισμός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Συλλόγου Ασθενών με Οστεοπόρωση «Πεταλούδα»
• Ομιλίες σε Δήμους και κοινότητες της Ελλάδος
• Επιδημιολογικές μελέτες στον γενικό πληθυσμό
• Screening μεταβολικά νοσήματα του μυοσκελετικού, παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης και αρθρίτιδες στο γενικό πληθυσμό.
• Εθελοντικές εξορμήσεις με το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ για την φροντίδα πληθυσμών της Ελληνικής Επαρχίας

Location Map   

Share
Contact Info
Social Profile
About Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος
 • Φύλλο : Άρρεν
 • Ειδίκευση : Χειρούργος Ορθοπαιδικός
 • Πτυχία : Ιατρικής
 • Συνεργασίες : Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία
 • Άρθρα - Blog :
Specialties
 • Γενικής Χειρουργικής
 • Ορθοπαιδική Κλινική
Contact Us
Send Message

Opening Time
 • Monday 09:00 AM - 22:00 PM
 • Tuesday09:00 AM - 22:00 PM
 • Wednesday09:00 AM - 22:00 PM
 • Thursday09:00 AM - 22:00 PM
 • Friday09:00 AM - 22:00 PM
Appointment
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: sportdoc@otenet.gr

Tel: +(30) 210 6124007

Adress: Δημητρίου Γούναρη 6, Μελίσσια, Ελλάδα