Dr Plus - Diatrofi

Επικαιρότητα Νέα της αγοράς

Η (δια)τροφική επανάσταση: Το μέλλον της τροφής και οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε

Γράφτηκε απο Administrator

UBS – Chief Investment Office / Report, 29.7.2019

 

Η τεχνολογική επανάσταση είναι απαραίτητη για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια με βιώσιμες και υπεύθυνες μεθόδους, διαπιστώνει η UBS

  • Τα τρέχοντα γεωργικά συστήματα είναι σαφώς μη βιώσιμα, προειδοποιεί μία νέα έκθεση της UBS / Global Wealth Management – Chief Investment Office
  • Οι καινοτόμες λύσεις και δράσεις, όπως η μεγαλύτερη ‘κάθετη φάρμα’ στον κόσμο – με έκταση 130 χιλιάδες τετραγωνικά πόδια, μια γεωργική εγκατάσταση με καλλιέργειες εσωτερικού χώρου, η οποία πρόκειται να ανοίξει στο Ντουμπάι έως τα τέλη του 2019, αποτελούν τον πυρήνα μιας επικείμενης επανάστασης της τροφής
  • Η τεχνολογία δεν πρέπει να θεωρείται εχθρός της αγνής φυσικής τροφής, τονίζει η εν λόγω έκθεση

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η παραγωγή τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο αντιπροσωπεύει το 40% των χρήσεων γης, το 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και το 70% της κατανάλωσης γλυκού νερού. Κατά προσέγγιση,  2 δισεκατομμύρια επιπλέον άτομα θα κατοικούν στον πλανήτη μας μέχρι το 2050 – από τα περίπου οκτώ δισεκατομμύρια σήμερα – και η παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 60%. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα εισέλθουν στη μεσαία τάξη.

Με τη συνεχή συρρίκνωση των φυσικών πόρων, εντείνεται η σύγχρονη πρόκληση για το πώς θα τρέφεται ο διαρκώς αυξανόμενος αστικοποιημένος πληθυσμός, χωρίς την περαιτέρω καταστροφή της γης και, βέβαια, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Καθώς μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις αποτελεί η βιωσιμότητα της τροφής, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των υφιστάμενων δεδομένων και απαιτήσεων, ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας αγροτικής επανάστασης, αναφέρει το UBS Chief Investment Office (CIO) στην πρόσφατη σχετική έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης μελέτης, ο τρόπος με τον οποίο καλλιεργούνται, μεταφέρονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα θα εξαρτάται πλέον και θα καθοδηγείται από καινοτομίες, όπως η κάθετη καλλιέργεια, οι τροφές που παρασκευάζονται σε εργαστήρια και η υδατοκαλλιέργεια φυκών. Οι προηγμένες τεχνολογικές τάσεις και τα συστατικά που συνθέτουν την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, όπως τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), ενσωματώνονται σταδιακά σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας εφοδιασμού της αγροτικής παραγωγής.

«Η έννοια της κάθετης καλλιέργειας, για παράδειγμα, διαθέτει το πλεονέκτημα ότι απαιτεί 95-99% λιγότερο νερό σε σύγκριση με τις παραδοσιακές και συμβατικές μεθόδους. Στις περιοχές όπου η λειψυδρία είναι συχνό φαινόμενο, όπως συμβαίνει στα ΗΑΕ, αυτό και μόνο αποτελεί ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι παρουσιάζει μια αληθινή ευκαιρία για όσους επενδυτές επιθυμούν να επενδύσουν σε μια πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων»,  δήλωσε ο Wayne Gordon, υπεύθυνος έκδοσης της έκθεσης και στρατηγικός αναλυτής της αγοράς εμπορευμάτων (commodities analyst) της UBS Global Wealth Management.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι αγροτικές δραστηριότητες υστερούσαν σημαντικά και έχουν μείνει πολύ πίσω από όλες τις υπόλοιπες βιομηχανίες, όσον αφορά στο μείζον θέμα του μετασχηματισμού (disruption).  Η ψηφιακή διείσδυση στον συγκεκριμένο τομέα ήταν μόλις 0,3% το 2018, σε σύγκριση με το 2,5% που αφορούσε τον χρηματοοικονομικό κλάδο και σχεδόν  12% για το λιανεμπόριο. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναμένεται να εκτοξευθεί σε υψηλά επίπεδα – η επένδυση σε τεχνολογίες σχετικές με τη γεωργία άγγιξε τα 16,9 δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο έτος, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 43% από το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας AgFunder.

Για το σύνολο του αγροτικού κλάδου, το UBS Chief Investment Office (CIO) εκτιμά ότι το μερίδιο της τεχνολογίας θα φτάσει από το σημερινό μέγεθος της αγοράς των 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα 700 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 15%.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία δεν πρέπει να θεωρείται ως «εχθρός» της φυσικής, άφθονης και οικονομικά προσιτής τροφής, σύμφωνα με το UBS Chief Investment Office (CIO). Η αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, η διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, καθώς και η ικανοποίηση των εξελισσόμενων καταναλωτικών προτιμήσεων και των διατροφικών τάσεων μπορούν κάλλιστα να επιτευχθούν με τη συμβολή και την εφαρμογή νέων ευφυών τεχνολογιών.

«Μια σειρά από ποικίλες τάσεις έχει ήδη ανεβάσει ψηλά τον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας στην ατζέντα της ευρύτερης βιώσιμης διαβίωσης. Οι κυβερνήσεις δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – ΣΒΑ) που διαμορφώθηκαν από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, καθώς και στη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, γεγονός το οποίο σαφώς υποδεικνύει ότι βιώνουμε μια περίοδο κατά την οποία συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο ότι οι κοινωνίες οφείλουν πλέον να αλλάξουν, να διαφοροποιηθούν και να γίνουν πιο βιώσιμες», δήλωσε ο James Purcell, Head of Sustainable and Impact Investing της UBS Global Wealth Management.

Druck

The food revolution

The future of food and the challenges we face

Download Full Report > Document Link

Media statement_Greek

Media statement_English

The food revolution

The future of food and the challenges we face

Technology revolution needed to feed the world sustainably, UBS finds

  • The current agricultural system is unsustainable, warns a new report by UBS Global Wealth Management’s Chief Investment Office
  • Innovations such as the world’s largest vertical farm – 130 thousand square feet – which is due to open in Dubai by the end of 2019, are at the core of a food revolution
  • Technology should not be viewed as the enemy of natural food, report stresses

According to the UN, food production globally accounts for 40 percent of land use, 30 percent of greenhouse gas emissions, and 70 percent of freshwater consumption. About 2 billion extra people will live on the planet by 2050 – up from just under eight billion today – and global demand for food is expected to increase by roughly 60 percent. At the same time, roughly one billion people will enter the middle class.

With resources dwindling, the challenge of how to feed a growing, urbanizing population without further damaging the earth is intensifying. While growing food sustainably to meet this demand will be one of the greatest challenges, the world is on the cusp of a new agricultural revolution, says UBS CIO in its latest report. According to the study, the way food is farmed, shipped, and consumed will be driven by innovations like vertical farming, laboratory-grown food, and algae aquaculture. The components of the Fourth Industrial Revolution such as Big Data, the Internet of Things, and artificial intelligence are being integrated throughout the agriculture supply chain.

“The concept of vertical farming, for instance, has the advantage of requiring 95-99 percent less water compared to traditional methods. In regions where water scarcity is common, such as in the UAE, this is an obvious advantage. In addition, we believe it presents a genuine opportunity for investors who wish to invest in more sustainable food production” said Wayne Gordon, Editor in Chief of the report and commodities analyst at UBS Global Wealth Management.

Until recently, agriculture lagged all other industries in terms of disruption. Digital penetration in the field was just 0.3% in 2018 compared to 2.5% for financials and close to 12% for retail. But this figure is set to spike – investment in agriculture-related technology hit USD 16.9bn last year, up 43% from 2017, according to AgFunder. For the agriculture industry as a whole, UBS CIO sees the technology segment jumping from a market size of USD 135bn today to around USD 700bn by 2030, representing a 15% compound annual growth rate.

At the same time, technology should not be viewed as the “enemy” of natural, abundant and affordable food, find UBS CIO. Raising agricultural productivity, safeguarding environmental health, and satisfying evolving consumer preferences can be achieved by applying new technologies.

“Several trends have moved food and agriculture up the broader sustainable living agenda. Governments are increasingly paying more attention to the United Nations’ 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Change accord, which clearly indicates an emerging awareness that societies need to change and become more sustainable,” said James Purcell, Head of Sustainable and Impact Investing at UBS Global Wealth Management.

Σχετικά με τον δημιουργό

Administrator