Νέα της αγοράς

Οδηγίες εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 14708/2007 για την υποχρεωτική εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων των επιχειρήσεων

Γράφτηκε απο Administrator

Αθήνα 21 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 Οδηγίες εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 14708/2007 για την υποχρεωτική εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων των επιχειρήσεων

Για την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 14708/2007, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υλοποίησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, στον χώρο των ανακοινώσεων καθώς και στον χώρο της εκπαίδευσης, έχει αναρτηθεί η εγκύκλιος αρ. πρωτ. 4879/12.04.2017, με την οποία καθορίζεται το ισχύον πλαίσιο για την εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων και με την οποία ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 3823/24.03.2017 προγενέστερη εγκύκλιος.

Σχετικά με τον δημιουργό

Administrator