Dr Plus - Diatrofi

Γενικά

Διατροφική υποστήριξη ατόμων με νοσήματα των νεφρών

Οι νεφροί συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερής σύστασης και ποσότητας εξωκυττάριου υγρού, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιοστασία. Με την απέκκριση: Άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού και των ξένων προς τον οργανισμό ουσιών που λαμβάνονται σαν τροφή ή σαν φάρμακο.Την διατήρηση της ομοιοστασίας.

Τα νεφρά παράγουν ορμόνες και συμμετέχουν στο διάμεσο μεταβολισμό. Η κυριότερη λειτουργία τους είναι η απέκκριση νερού με υδατοδιαλυτές ενώσεις.

Κάθε μέρα διηθούνται 150lt πρόουρων, από τα οποία αποβάλλονται 0,5 – 2.0 lt τελικών ούρων. Η ποσότητα μιας ουσίας που απεκκρίνεται από τα νεφρά υπολογίζεται από την νεφρική κάθαρση, η οποία ισούται με τον όγκο του πλάσματος, ανά μονάδα χρόνου, που πρέπει να περάσει από τα νεφρά για να αποβληθεί.

Τα νεφρά όπως και το ήπαρ είναι τα μόνα όργανα που μπορούν να κάνουν γλυκονεογέννεση και να τροφοδοτήσουν τα άλλα όργανα με γλυκόζη. Η γλυκονεογέννεση ενεργοποιείται από την κορτιζόλη

Ενδοκρινικές λειτουργίες νεφρών

Τέλος οι νεφροί Οι νεφροί συμμετέχουν στο σύστημα ρενίνης – αγγειοτενσίνης, δηλαδή στο σύστημα αγγειοτενσίνης ιι στο πλάσμα και έτσι συμβάλλουν στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
Η νεφρική λειτουργία επιτυγχάνεται με 4 μηχανισμούς:

 • Σπειραματική διήθηση
 • Σωληναριακή Επαναρρόφηση
 • Έκκριση
 • και την απέκκριση

H ΣΩΣΤΉ ΝΕΦΡΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΫΠΟΘΈΤΕΙ

 • Φυσιολογική αιματική ροή
 • Επαρκή σπειραματική διήθηση
 • Φυσιολογική λειτουργία νεφρικών σωληναρίων και
 • Ελεύθερη ροή των ούρων στο ουροποιητικό σύστημα

Εξετάσεις που αφορούν τους νεφρούς αρχικά: Μέτρηση ουρίας και κρεατινίνης αίματος, γενική εξέταση ούρων, υπλογισμός κάθαρσης κρεατινίνης και υπέρηχος νεφρών.

Όσο μειώνεται η νεφρική λειτουργία μειώνονται και οι λειτουργίες τους. Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη μέτρησης νεφρικής λειτουργίας. Σε ασθενείς με νεφρική νόσο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του ποσοστού της νεφρικής βλάβης αλλά και για την παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Λειτουργική μονάδα των νεφρών είναι ο νεφρώνας.

Στον ιδιωτικό τομέα (Διαιτολογικά Γραφεία) συνηθέστερα θα συναντήσουμε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο, με Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια μετά την νοσηλεία και ασθενείς με Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (Στάδια 1-5), ι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την διαιτητική αξιολόγηση και των αντιμετώπιση των παραπάνω ασθενειών.

ΣΤΌΧΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΉ ΒΛΆΒΗ

 • Η μείωση των ουραιμικών συμπτωμάτων της νόσου.
 • Η επιβράδυνση της σταδιακής έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας.
 • Η πρόληψη του δευτεροπαθούς υπερπαραθυ ροειδισμού και Πρόληψη νεφρικής οστεοδυστροφίας
 • Η διασφάλιση της καλής κατάστασης θρέψης του ατόμο
 • Η πρόληψη της μεταβολικής οξέωσης
 • Η διατήρηση σταθερών επιπέδων γλυκόζης στο πλάσμα
 • Πρόληψη ελλείψεων που σχετίζονται με την διατροφή
 • Έλεγχος οιδήματος και ηλεκτρολυτών στο πλάσμα
 • Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (μειώνοντας την συσσώρευση υγρών και ηλεκτρολυτών στον οργανισμό).
 • Η εκπαίδευση του ασθενούς σχετικά με τις τροποποιήσεις που πρέπει να υιοθετήσει στο ημερήσιο διαιτολόγιο του ώστε να μπορεί να σχεδιάζει εύκολα και πρακτικά τα γεύματά του.
 • Παροχή μιας ισορροπημένης και ελκυστικής δίαιτας .

Τέλος θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι για να αντιμετωπιστεί σωστά ένας ασθενής με νεφρική βλάβη θα πρέπει να παρακολουθείτε από ομάδα επαγγελματιών Υγείας (Νεφρολόγο, Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ψυχολόγο και Διαιτολόγο. Όσο αναφορά τις διαιτητικές οδηγίες που ασθενής θα λάβει και την σύνταξη του διαιτολογίου είναι εξατομικευμένες και θα πρέπει πάντα να βασιζόμαστε στις διεθνείς συστάσεις.

Πηγές:

Σχετικά με τον δημιουργό

Κατερίνα Καρακικέ / Διαιτολόγος-Διατροφ...

Διαιτολόγος Διατροφόλογος MSc