Dr Plus - Diatrofi

Γενικά

Έχεις αναρωτηθεί τι είναι η Δημόσια Υγεία?

Μια από τις επιστήμες που ακούμε συχνά από πολλούς επιστήμονες και μη, είτε στα Μ.Μ.Ε είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, είναι αυτή της Δημόσιας Υγείας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι η δημόσια υγεία και σε τι αποσκοπεί μιας και συνεχώς διατυμπανίζεται. Πριν ξεκινήσουμε τις κύριες δράσεις της, ας δούμε τον ορισμό της επιστήμης αυτής.

Βάση ορισμού της δημόσιας υγείας:

Σε όλα τα χρόνια που έχουν περάσει, το κύριο μέλημα της δημόσιας υγείας είναι η οργάνωση της κοινωνίας για να αντιμετωπίζει τα γενικότερα προβλήματα υγείας. Διαχρονικά έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί της δημόσιας υγείας οι οποίοι εκφράζουν την εξέλιξη που σημειωνόταν κάθε φορά παγκόσμια στους τομείς της δημόσιας υγείας.

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για να καταδείξουν το τι καλούμε δημόσια υγεία, παρακάτω θα παρατεθούν οι δύο πιο σημαντικοί :

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, η δημόσια Υγεία ασχολείται με τις απειλές για την υγεία με βάση την ανάλυση της υγείας του πληθυσμού. Ο πληθυσμός μπορεί να είναι πολύ μικρός ή τόσο μεγάλος ώστε να περιλαμβάνει κάτοικους πολλών ηπείρων (για παράδειγμα, στην περίπτωση της πανδημίας). Όι διαστάσεις της υγείας περιλαμβάνουν << μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας>>.

Κατά τον Edward Winslow ο όρος τη δημόσια υγεία αναφέρεται στην επιστήμη και την τέχνη πρόληψης των ασθενειών και της επιμήκυνσης της ζωής και της προαγωγής της υγείας. Ο πληρέστερος ορισμός του για την δημόσια υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη να προλαμβάνεται η νόσος, να επιμηκύνεται η ζωή, να προάγεται η φυσική υγεία και η αποδοτικότητα του ανθρώπου, μέσα από την οργανωμένη προσπάθεια της κοινωνίας για την εξυγίανση του περιβάλλοντος, τον έλεγχο των λοιμωδών νόσων, την εκπαίδευση κάθε ατόμου στην ατομική υγιεινή, την οργάνωση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας για την πρώιμη διάγνωση και προληπτική θεραπεία των νόσων και την ανάπτυξη μίας << κοινωνικής μηχανής>> που να εξασφαλίζει σε κάθε άτομο ένα επίπεδο ζωής ικανό για τη διατήρηση της υγείας του.

Η σύγχρονη πρακτική της δημόσιας υγείας για να στηριχθεί χρειάζεται διάφορες επιστήμες,  τεχνικές και διεπιστημονικές ομάδες εργαζομένων και επαγγελματίες, όπως των ιατρών που ειδικεύονται στη δημόσια υγεία / ιατρική κοινότητας / μολυσματικές ασθένειες, διατροφολόγους διαιτολόγους, επιδημιολόγους, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους  κ.α. Παραδείγματα τεχνικών είναι η επιδημιολογία, βίο-στατιστική και ή δημογραφία. Όλα τα παραπάνω συντελούν για να διερευνηθεί το επίπεδο υγείας και νοσηρότητας του πληθυσμού καθώς επίσης να παραχθούν και να αξιολογηθούν μέτρα που προτείνονται από τους ειδικούς, με σκοπό την προάσπιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Από τις βασικότερες λειτουργίες της δημόσιας υγείας συνίστανται κυρίως :

 • Στην προστασία και προαγωγή της υγείας, καθώς και στην πρόληψη ασθενειών
 • Στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας
 • Στην παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν.
 • Στην προάσπιση των αναγκών υγείας των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού.
 • Στον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων και άλλων υψηλής επικράτησης νοσημάτων καθώς επίσης στην αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων και απρόβλεπτων ειδικών συνθηκών.

Οι κυριότερες δράσεις της δημόσιας υγείας επικεντρώνεται:

 • Στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την υγεία και την βιωσιμότητα.
 • Στην διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας.
 • Στους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού και στην προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας
 • Στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην υγεία από το φυσικό περιβάλλον από δραστηριότητες της κοινωνικής και παραγωγικής ζωής.
 • Στις ανάγκες των ευπαθών πληθυσμών και στους τρόπος ζωής και τις συνθήκες που τις επηρεάζουν
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγόντων ή εκτάκτων καταστάσεων και γεγονότων

 Διαχρονικές εξελίξεις που επηρέασαν την ανάπτυξη δημόσιας υγείας

 Διαχρονικά οι εξελίξεις που επηρέασαν την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας διεθνώς τα τελευταία 100 χρόνια, μπορούν θεωρητικά να περιγράφουν σε τρεις περιόδους μετάβασης– αλλαγής στην υγεία:

 1. Η περίοδος της πείνας (λιμών) και της μάστιγας των λοιμωδών νόσων
 2. H περίοδος της επανεμφάνισης πανδημιών
 3. H περίοδος των χρόνιων νόσων (μη μεταδιδόμενων νόσων)
 1.      Στην πρώτη περίοδο το προσδόκιμο επιβίωσης ήταν λιγότερο από 30 χρόνια(> Στους άνδρες απ’ όσο στις γυναίκες). Οι κύριες αιτίες θανάτου ήταν η πείνα, ο υποσιτισμός, τα λοιμώδη νοσήματα, οι επιπλοκές της κύησης και οι ασθένειές της παιδικής ηλικίας. Η θνησιμότητα ήταν υψηλή κυρίως τα παιδιά και τα νεαρά άτομα. Χρονολογικά η περίοδος αυτή τοποθετείται στο μεσαίωνα
 2.     Η δεύτερη περίοδος για τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης τοποθετείται χρονολογικά στις αρχές του 18ου αιώνα και χαρακτηρίζεται επίσης από υποσιτισμούς και επιδημίες λοιμωδών νόσων. Το προσδόκιμο επιβίωσης αγγίζει κατά μέσο όρο τα 50 χρόνια. Η περίοδος αυτή για τη Δυτική Ευρώπη διήρκησε μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα με τελευταία μεγάλη πανδημία εκείνη της γρίπης του 1918– 20.
 3.    Η Τρίτη περίοδος, << των χρόνιων νόσων>>, χαρακτηρίζεται από χαμηλή γεννητικότητα – γήρανση του πληθυσμού, αύξηση το καρδιαγγειακών παθήσεων, των καρκίνων και άλλων χρόνιων νόσων. Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι υψηλότερο στις γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες κερδίζει κατά μέσο όρο τα 80 χρόνια στα ανεπτυγμένα κράτη.

Όμως υπάρχουν και πολλοί υποστηρικτές στο χώρο της δημόσιας υγείας που θεωρούν ότι άρχισε μία τέταρτη περίοδος μετάβασης εξαιτίας της επανεμφάνισης παλαιών και της εμφάνιση νέων λοιμωδών νόσων σε συνδυασμό με την κυριαρχία των χρόνιων νόσων. Το μοντέλο της υγείας στην περιοχή αυτή είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έρχεται να λύσει η δημόσια υγεία είναι η ταχεία μεταφορά λοιμωδών νόσων λόγω της παγκοσμιοποίησης όπου καταργούνται τα σύνορα. Για παράδειγμα ένα κρούσμα SARS μπορεί να φτάσει σε λίγες ώρες από το ένα ημισφαίριο στο άλλο (πχ ένα μολυσμένο τρόφιμο που παράγεται στην Αγγλία μπορεί να προκαλέσει επιδημία σε μια πολύ απομακρυσμένη χώρα που θα καταναλωθεί). Η παγκοσμιοποίηση επιφέρει επίσης αλλαγές στις συνήθειες ζωής, τη διατροφή, επιβάλλει άλλα πρότυπα και η διαφήμιση για κατά το πλείστον ανθυγιεινές πρακτικές επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων σχεδόν ομοιόμορφα σε όλο τον κόσμο, όπως και την Ελλάδα.

Βιβλιογραφία

Winslow, Charles-Edward Amony, 920. <<The Untilled Field of Public Health>> Modern Medicine 2: 183-191

Kindig D., Stoddart G. (2003), “What is Population Health?” ,   American Journal of Public  Health, vol.93, No.3, pp.380-383

Building the public health workforce for the 21st century. Ottawa Public Health Agency of Canada.

ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ Γ., ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ Δ., (2002), Υγεία Για Όλους Τον 21° Αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τζένη Κουρέα–Κρεμαστινού, ‘’Δημόσια Υγεία : Θεωρία – Πράξη – Πολιτικές ‘’, Εκδόσεις ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑ, Αθήνα 2010

Editorial Article (2009), “What is Health? The Ability to Adapt” The Lancet, vol.373,pp.781

EFSA (European Food Safety Authority) (29/june/2016)  Causes of death — standardised death rate, 2013. Ημερομηνία ανάρτησης : 29/10/2016

Σχετικά με τον δημιουργό

Βασιλειος E. Κατσίλας, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος,BSc

Email: Basileioskats@hotmail.com
Ο Βασίλειος Κατσίλας γεννήθηκε στην Λέσβο το 1993.

Είναι διατροφολόγος-διαιτολόγος απόφοιτος του Αλεξάνδρειου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της Θεσσαλονίκης, με πλήθος πιστοποιήσεων από ενημερώσεις επιστημονικών μελετών, για την βέλτιστη αντιμετώπιση των στόχων που θέτονται στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής.

Είναι ενεργός αθλητής της πολεμικής τέχνης του Jiu Jitsu κάνοντας πρωταθλητισμό, με πολλές διακρίσεις σε πανελλαδικό όσο και σε διεθνή επίπεδο.

Την περίοδο 2014-2015 υπήρξε μέλος του ερευνητικού προγράμματος ΕΣΠΑ συμμαχία για την υγεία- διατροφή συνεργαζόμενος άριστα με διεπιστημονικές ομάδες.

Υπήρξε επαγγελματίας ναυαγοσώστης θαλάσσης με καταγεγραμμένες επεμβάσεις διάσωσης, καθώς και εθελοντής ναυαγοσώστης στην περιοχή του Μολύβου Λέσβου για την διαχείριση του μεταναστευτικού, όπου και παρέλαβε έπαινο για τις επεμβάσεις του με την Ένωση Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου ναυτιλίας Αιγαίου.

Η πτυχιακή του εργασία είχε ως θέμα τα συμπληρώματα διατροφής και πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στο πρότυπο κλινικό διατροφολογικό-διαιτολογικό γραφείο της κυρίας Λιτσαρδοπούλου Αλεξάνδρας.

Είναι συνεργάτης στο διαιτολογικό γραφείο του Κυρίου Ευάγγελου Ζουμπανέα ως Διατροφολόγος-Διαιτολόγος

Έχει ιδρύσει το γυμναστήριο Calisthenics & Fitness Society στην Νέα Φιλαδέλφεια

Ειναι ο διευθυντής ύλης του Diatrofi.gr

Είναι πιστοποιημένος θεραπευτής των Διατροφικών Διαταραχών και της Παχυσαρκίας (Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity) και αποτελεί επιστημονικός συνεργάτης και καθηγητής του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών (ΚΕΑΔΔ).

Το μεταπτυχιακό του πραγματοποιήθηκε στο European University Cyprus στο τομέα της δημόσιας υγείας και η διατριβή του είχε να κάνει με τις διατροφικές διαταραχές σε όλη την Ελλάδα.

Το 2019 επιλέχθηκε απο την Oxford abstracts ως ομιλητής στο 13ο Ευρωπαικό Συνέδριο Διατροφής (FENS 2019), στην Ιρλανδία.

Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Additional Info
• Περιοχή: Αττική
• Κινητό:6980874162
• Email: Basileioskats@hotmail.com