Όροι συνεργασίας

Προϋποθέσεις συνεργασίας με διαιτολόγους

Για να γίνετε μέλη ή συνεργάτες της επιστημονικής ομάδας διατροφή θα πρέπει:

  • Να είστε διατροφολόγοι διαιτολόγοι, απόφοιτοι τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας ΑΤΕΙ ή Χαροκόπειου Πανεπιστημίου ή κάτοχοι ισότιμων ανεγνωρισμένων από την Ελληνική πολιτεία τίτλων σπουδών
  • Να έχετε νόμιμο διαιτολογικό γραφείο όπως ορίζουν οι ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις ή να είστε στην φάση έναρξης λειτουργίας.
  • Η λειτουργία σας να είναι σύννομη και σύμφωνη με τους κανόνες δεοντολογίας της Ενωσης Διαιτολόγω Διατροφολόγων Ελάδος.

Για τους ευνοϊκούς όρους συνεργασίας επικοινωνήστε με τον κ Ζουμπανέα Ευάγγελο στο τηλ 2102718360 ή στο email diatrofioe@gmail.com

Χρήσιμο είναι να έχετε και ένα μικρό βιογραφικό σημείωμα.