Δημιουργός - Βασιλειος E. Κατσίλας, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος,BSc