Δημιουργός - Αικατερίνη Παναγοπούλου / Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος